[an error occurred while processing this directive]

 

       主頁>> 文章>> 測試報告>> 新手機資訊>> Nokia>> 極速上網子彈頭-6210極速上網子彈頭-6210

文:Enzo

極速上網子彈頭-6210

相信世上還有很多6110擁疐,要不然廠方都不會推出一部這麼相似之6210,雖然外型相似,但功能則是大躍進。

優美外型,,舊機影子

上文提及62106110之外表極之相似,確實,6210的確由6110演變出來(睇名都知),一貫流線鯡型,屬耐看之作,原廠鋰電較7110為薄,裝在本來己很薄之機身,手感一流,當然配上膠電則更勝一籌。不但外型相似,連顏色都是,'灰姑娘''藍月亮'

其實與6110之金綠及紫藍色差不多,都是漸變色,非常美。

增新功能,實用性強

作為行政用機,功能當然完備,其實多數源自7110。首先,電話簿功能與7110相同,每一組紀錄(一個人)可儲存最多5個電話,一個通訊地址及一個電郵或備註(不過如果每個記錄都入滿資料,會減少電話簿記錄數目),但容量就""7110之一半-500個。訊息方面,多加圖片訊息(10),67110一樣有檔案夾,重要之訊息可存於內,最多可存150個短訊或50個圖片訊息。新增聲控撥號10(只限使用電話記憶),中文輸入雖然只得5,但找字之效率比7110,很容易便找到想要既字,而主要功能例如操作模式等則與7110相同。遊戲就有貪食蛇2,蘋果棋及記憶遊戲2。另外,6210之配件與7110及其他6系手機相容,基本上所有以往6系手機之電池,免提及充電器等均可有6210上使用(cable例外,只可用7110之款式),實用性大增。

高速web≠高速wap

此機之最大賣點就是HSCSD高速數據傳輸,最高下載可達43.2k,不過只限接駁電腦或palm等連線才有,wap最高依然得14.4k,但睇wap網頁唔算慢,而且瀏覽器之兼容度比7110,文字置中也冇問題(詳情可查閱手電孟波之報告),很多人指7110roller keywap好方便,一按就能往下一頁,6210雖冇roller key,但按一下撥號鍵就可以做到同樣動作,一樣方便。

試用:

首先覺得手感極佳,重量雖不太輕(114g),但可接受,用上膠電後機身更薄,開機後發覺字體比以往Nokia手機靚,雖然也是點陣字。而且比較細,但做型沒有以往型號之字型般生硬。屏幕有網紋但不影響觀看。把玩一陣後覺得軟件尚算穩定,上網冇hang,而且menu設計比7110,設定為英文後Sim Tool Kit之中文內容也可正常顯示在上層名稱列中(7110則會出現 (…) ),中文輸入找字較以往準,不過如能像3310般不限筆畫會更好。接收方面,因中國移動與電管局簽了協定,訊號干預較以前少,login中置移動測試之結果會有所影響,loginnetmon 顯示接收為-90,7110以前之-8284稍差,但因筆者之7110正在維修中,未能一同測試,故難作比較,但至少證明其接收唔差(比起GD92)

7110 or 6210?

71106210都是走同一路線手機,就連功能和操作介面都很相似,而兩部機都各有支持者,有的喜歡7110roller key1000個電話簿記憶,有的喜歡6210之外型。事實上,比體型7110是輸了,而軟件也要到v4.94才解決大部份問題,6210則比較穩定,v4.947110所改善地方大為增加,比得上6210。至於誰較好確實很難下定論,但如果各位己有7110,筆者覺得不需急於換機,可試試upgrade軟件,upgrade後之功能及穩定性可與6210相比,至於其他用家,則極力推薦,以其2千多售價,以功能計實在抵買。

6210 圖片集:

 

鳴謝:香港電訊借出手機測試