[an error occurred while processing this directive]

 

       主頁>> 文章>> 測試報告>> 新手機資訊>>Sensei >> Sensei STD-88d 輕輕的來Sensei STD-88d 輕輕的來

文:KY

 

Sensei STD-88d 輕輕的來

70克,輕身手機第一位

最輕磅雙頻手機,三甲如下:69 Trium Cosmo75Kycorea TG20079Nokia 8210Motorola V8088……突然殺出「程咬金」,一間寂寂無名的手機廠 Sensei,推出 STD-88d,以70克身量抵港直入排行榜第一位,大廠NokiaMotorola 出局!再看真一點,外型極像第一位Trium Cosmo。究竟Sensei有乜來頭?

Sensei 來自英國

Sensei 成立於1998年,來自英國的手機設計及生產商。今年4月第一部手機SPT-88d 研製成功,身量大小與來自法國的Trium Cosmo 差不多,重量更只重一克。7月份,香港偉易達收購Sensei 手機生產線由東莞廠負責。售價亦比Trium Cosmo-@平近一半,只售$1,680。香港未有大力推廣,暫時由一間手機店試賣。負責人表示,將會有更多屬下舖頭售賣此機。

打開機身時的外型

機身列明是made in china

Joytstick 操控,極似Trium Cosmo

講到功能,STD-88d 感覺極像Cosmo-@。大家都是有蓋手機、一樣有joystick的控制鍵。不過,與Cosmo不同,機蓋是無實際作用,但可以開蓋接聽電話。STD-88djoystick,只能控制手機功能,不像Comso可以接聽電話。

 

– SPT-88d()大少,外型與Cosmo ()差不多,但Cosmo 的機蓋就長好多。

感覺上SPT-88d () Cosmo () 更薄少少

兩部機都有joystick 控制鍵

紅外線互傳電話好方便

SPT-88dCosmo8210一樣有紅外線埠,不少人以為紅外線只可用來上網,更實用途是用來互傳Phone book 的電話號碼。而SPT-88d更有一個叫Business Card 的地方,可以儲入機主的電話、手機、Fax機等號碼,把Business Card 傳送,對方會收到幾個聯絡電話,一次過攪掂,不用記下再輸入。筆者曾把STD-88d的電話號碼與8210及行Palm V互傳,過程順利。但STD-88d就要花約一分鐘時間來儲存,感覺慢了點。

 

– SPT-88d 的紅外線埠

收到了由紅外線送來的電話號碼

– SPT-88d Business Card 目錄

圖像顯示夠生動

Cosmo最出名的是可以顯示時針鐘及像素描畫的目錄圖案。STD-88d 亦有相似技量。螢幕顯示好大個跳字時鐘,而目錄裡亦有多個小圖案。每入一層目錄,亦有新圖案,易睇易明。在打出、接聽來電時,圖案亦會郁動,十分有趣。

檢查網絡,有發射站圖案

即使是來電紀錄,亦有像記事簿的目錄,幾有趣。

慳電模式,自動關閉螢幕

此機有一個叫Battery Saving 功能,開啟後,螢幕會在一分鐘後,自動關閉。一有來電會從新開啟,但平時就要打開機蓋,按任何一個鍵,才可重著螢幕。好處是減少不必要的電量,但遠看已分不出是真正無電,或是只開了省電模式。

 

在此啟動省電模式 (Battery Saving)

話音質素不錯,網絡功能略少

雖然價錢不到$2000,但功能一點不弱,與高階手機一樣,有日曆、記事簿、三種內置遊戲。筆者用它打了數過電話,發覺音量足媲美Nokia 手機,音質十分柔和、舒服。不過,暫時未支援WAP、未有中文顯示,未有SIM Tool Kit,亦未支援電訊盈科的i.Menu Extra Funland 共和國服務。網絡服務支援較差。

 

俄羅斯方塊

螢幕的大跳字鐘

 

用後感

筆者對此機表現幾滿意,話音質素不俗。但略嫌用joystick操控,不太User friendly。不過設計不及歐洲大廠手機有型。因未支援好多網絡功能,相信不會有網絡商引入。大部份輕身手機,如Cosmo8210V8088T28,機價都好貴,要平價輕身機,STD-88d籍得考慮。

 

規格表

制式:GSM900 / GSM1800 雙頻

來源:機身中國製造、電池英國製造

重量:70

備用時間 / 通話時間:約250小時 / 120分鐘

電池:鋰電池

電話號碼記憶:SIM卡記憶

顏色:銀色、銀紅、銀綠、銀藍

語言:英文

功能

圖案目錄

10種鈴聲 (不能入歌仔)

內置震機、省電功能

計算機、時鐘、記事簿

紅外線傳送電話簿

14.4kbps 數據傳輸

三款遊戲:俄羅斯方塊、撞嚏B記憶排序

價錢:$1680