TNet 出品書籍郵購服務

 

郵購辦法:請用劃線支票[抬頭--電訊坊有限公司]
寄馬鞍山郵政局郵箱15號
電訊坊有限公司收

網絡網絡淘金夢

[各書報攤有售; 售價 $60

會員價 [八折優待] : $48]

電訊入門手冊 第三代流動電話
前言

目錄

目錄

目錄

訂購表格>>

訂購表格(txt)

訂購表格(txt)